Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího (společnosti Jan Čachotský, s.r.o., IČ 26694786, se sídlem V Chotejně 1143/3, Praha 10, 102 00) a kupujícího (osoby uzavírající kupní smlouvu se společností Jan Čachotský, s.r.o., prostřednictvím nabídky formou řádně vyplněné objednávky internetového obchodu nejhygiena.cz a akceptace objednávky společností Jan Čachotský, s.r.o.).

Pokud obchodní podmínky neupravují jinak, řídí se kupní smlouva uzavřená na výše uvedeném základě ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanského, příp. obchodního zákoníku.

Jednotlivé popisy zboží jsou pouze informativní, mohou podléhat obsahovým změnám.

Prodávající je plátcem DPH - všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou koncové ceny. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu nejhygiena.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje dalším subjektům bez souhlasu kupujícího, s výjimkou třetích osob podílejících se bezprostředně na dodávce objednaného zboží (banka, pošta, přepravce).

I. Objednávka, uzavření smlouvy

 1. Zaregistrovaný zákazník (kupující) odesláním řádně vyplněné objednávky vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami internetového obchodu nejhygiena.cz.
 2. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy za podmínek stanovených obchodními podmínkami internetového obchodu nejhygiena.cz a je považována za závaznou, pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak. Objednávka musí obsahovat: jméno kupujícího, e-mail, telefonní spojení pro ověření objednávky, dodací adresu (není nutné u osobních odběrů po dohodě) a způsob úhrady.
 3. U objednávky zboží v ceně přesahující 5.000,- Kč si prodávající vyhrazuje také telefonické ověření přijaté objednávky. Kupní smlouva pak vzniká potvrzením objednávky případně samotným dodáním zboží. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

II. Zrušení objednávky

 1. Zrušení objednávky ze strany kupujícího:
  Kupující může zrušit odeslanou objednávku bez udání důvodu do 24 hodin od jejího odeslání nebo dokud je objednávka ve stavu přijata nebo objednávka se vyřizuje. Objednávku je možné zrušit v e-shopu v modulu odeslané objednávky nebo telefonicky nebo e-mailem.
 2. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího:
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem jeho cena

V případě, že tyto situace nastanou, se prodávající zavazuje kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a upřesnit další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod. ).

III. Dodací podmínky

 1. Místem plnění je dodací adresa, kterou kupující uvede v objednávce.
 2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí po předchozí domluvě nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 3. Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době: zboží na skladě je zasíláno bezprostředně po autorizaci objednávky, nejdříve však 24 hodin od odeslání objednávky (lhůta pro zrušení objednávky) obvykle do 14 dnů od data vystavení objednávky, pokud je zboží skladem. Pokud je zboží ve výrobě nebo se bude bezprostředně vyrábět, může se dodací termín prodloužit až na 6 týdnů.

Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě než 6 týdnů bude prodávající zákazníka informovat e-mailem nebo telefonicky.

IV. Platební podmínky, způsoby doručení

Kupní cena zboží je splatná při jeho převzetí. Kupující současně uhradí případné náklady dopravy pokud není stanoveno jinak (poštovné, přepravné).

Způsoby platby:

 • Na dobírku - platba se provádí při převzetí zásilky
 • Platba v hotovosti – při osobním odběru přímo na skladě (viz. Kontakty).

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 • Bankovní převodem - Zboží odesíláme po připsání částky na náš účet - není-li dohodnuto jinak.

Způsoby doručení:

 • DPD - kurýrní služba - cena za kurýrní službu je účtována dle aktuálního ceníku DPD
 • Osobní odběr - platba v hotovosti – platba při osobním odběru přímo na skladě (viz. Kontakty).
 • Rozvoz po Praze zdarma u objednávek za 2.000 Kč a více.

V. Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku právo od kupní smlouvy uzavřené na výše uvedeném základě odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Realizace tohoto oprávnění je podmíněna tím, že vracené zboží bude: v původním obalu, nepoškozené, kompletní, s originálním dokladem o koupi. Náklady na dopravu související s vrácením zboží prodávajícímu hradí kupující.

VI. Výměna zboží

Nepoškozené nevyhovující zboží lze vyměnit do 14 dnů. Náklady na dopravu související s výměnou zboží hradí kupující.

VII. Vrácení zboží

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce.

Zboží má být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno pokud možno nepoškozeno a v původním obalu bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Kupní cena je vrácena prodávajícím kupujícímu buď při vrácení zboží na prodejně, nebo dle dohody při vrácení zboží prostřednictvím přepravce. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem.

V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457 Obč.Z., které vzniklo kupujícímu. Kupující rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s kupujícím. Doporučujeme, aby odstoupení bylo písemné a bylo doručeno prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění.

VIII. Reklamace

a) Reklamace mechanického poškození z přepravy:
Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

b) Reklamace na kvalitu výrobku:
Prodávající poskytuje zákonem stanovenou záruku na vady materiálu nebo zpracování dodaného zboží a to po dobu stanovenou právním předpisem a za předpokladu dodržování pokynů uvedených v návodu k použití dodávaného zboží (např. nedovolenost úprav, nevhodné použití, nedodržení ošetřovacích symbolů, apod.).

Prodávající upozorňuje zejména na skutečnost, že záruka se nevztahuje na poškození dodaného zboží způsobené neodborným použitím zboží, mechanickým poškozením nebo opotřebením či jinými vnějšími vlivy.

Kupující je povinen o zjištěné vadě materiálu nebo zpracování dodaného zboží neodkladně informovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

Po potvrzení přijetí reklamace prodávajícím, kupující zašle reklamované zboží na adresu skladu prodávajícího (V Chotejně 1143/3, Praha 10, 102 00 ), a to na vlastní náklad a riziko. S reklamovaným zboží kupující zašle kopie dodacího listu a reklamační formulář v tištěné podobě, jinak nemůže být reklamační nárok kupujícího uznán.

Prodejce si vyhrazuje právo na posouzení oprávněnosti reklamačního nároku.

V případě oprávněnosti reklamačního nároku kupujícího prodávající zboží opraví na svůj náklad ve lhůtě 30 dnů, u neodstranitelných vad zboží vymění, a na svůj náklad zašle kupujícímu. V případě nemožnosti výměny vadného zboží má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo vrácení kupní ceny.

V případě neoprávněného reklamačního nároku odešle prodávající po předchozím upozornění zboží kupujícímu zpět, na náklad kupujícího.

VIII. Podmínky ochrany osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jan Čachotský, s.r.o. IČ 26694786 se sídlem V Chotejně 1143/3, Praha 10. dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: V Chotejně 1143/3, Praha 10, 10200

email: obchod@nejhygiena.cz

telefon 274 783 385

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 

      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním by jste musel uvést svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

a/ podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

b/ zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti  s provozováním e-shopu,

 

 1. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména Antivirový program AVG, Zaheslování PC, uzamykatelné prostory a skladovací skříně pro listinnou podobu.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí od 25.5.2018 ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak. Zákazník odesílající objednávku současně bez výhrad akceptuje tyto obchodní podmínky.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz